Nihat Hatipoğlu'na Cevap

Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU'na Cevaplar

Mehdi doğdu mu – Nihat hatipoğlu (Cevap)

Mehdi(as) Doğdu Mu ? Nihat Hatipoğlu Hocamızın YORUMU

Hadislerde Mehdi(as) var Mehdi(as) diye bir hadis var Hz.İsa(as) hadislerle huzuru sabit Mehdi(as) hadisleriyle ifade ettiğim için Mehdi(as) hadis kitaplarında var evet Mehdi(as) diye bir isim ehlibeytten olan Hz.Muhammed(sav) soyundan olan bir isim gelecek ve Hz.İsa(as) huzuru yani bunlar olağanüstü hallerin dönemi dönemde olacak şeylerdir gelecek birleşecekler.

işte deccale karşı savaşacaklar filan şimdi ortada ne deccal var ne Hz.İsa(as) var ne yecüc mecüc var ne büyük alametler var ne dabbetül arz var Mehdi(as) niye doğsun ? hani kim diyor Mehdi(as) doğdu ? yıllardır duyuyorlar yıllrdır Mehdi(as) doğdu geldi geliyor dağın arkasında yani bunlar tabi birer doğdu kelimesini söylüyorum Mehdi(as) demiyorum bakın doğdu kelimesi bir efsane hiç ilgisi yok nezaman doğcağını ne zaman geleceğini onu ancak işin sahibi olan Allah(c.c) bilir.

bu tür tavırlar bu tür böle kesin ifade son derece sakıncalı biz Mehdi(as) felan beklemiyoruz yani beklemiyoruz kelimesini inkar anlamında sölemiyorum çünkü ehli sünnetin kabul ettiğini kabul ederim onun için dört meshebin onun dışındaki müştekiklerin cafer-i sadık gibi alimlerin dedikleri gibi başımın üstünde onun için kabul ederim ama doğdu derlerse o zaman derim ki nerden biliyorsun kim dedi sana?

hani tarihi nerde kimden doğdu deriz ozaman bunların aslı esası yok biz oturup Mehdi(as) beklemeyiz her birimiz Mehdi(as) misyonuyla İslama hizmet eden birer müslüman olarak Mehdi(as) yapacağı islama hizmet değilmiydi her birimizin yapacağı şey budur islama hizmet etmektir doğru olan bugun Mehdi(as) gelse bize diyeceği kalkın çalışın diyecek islamın yalnış anlaşıldığı noktasını düzeltmeye çalışın diyecek Mehdi(as) diyeceği bu olurdu bizlere.

( http://www.haberegir.com/nihat-hatipoglu-hzmehdias-dogdu-mu-.htm )

MEHDİ ALEYHİSSELAMIN GELDİĞİNE DAİR SAĞLAM KAYNAKLAR 

GERÇEKLEŞEN BAZI ALAMETLER

UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR

SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve “emiriniz Mehdi’dir” şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.
Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, S. 53

KURAKLIĞIN ARDINDAN GÖRÜLEN YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI HZ. MEHDİ (A.S)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmişlerdi. (Rum Suresi, 49)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İMAM RABBANİ TARAFINDAN BİLDİRİLEN YENİ BİR ALAMETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ: BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZIN ÇIKIŞI


24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen “Lulin” kuyrukluyıldızıdır ve yağmurların bu kuyrukluyıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmiş.Aynen belirtildiği gibi, 2009’un Mart ayında Türkiye’nin muhtelif illerinde yoğun yağmurlar görülmüş, hatta birçok ilde hasar meydana gelmiştir. 

 

Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.

(Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN HİCRİ 1400’DE ZUHUR EDECEĞİ AÇIKÇA BİLDİRİLMİŞTİR

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bir hadiste “İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında toplanacaklardır.” ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de zuhur edeceği haber verilmiştir. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Her 100 senede bir Allah’ın bir müceddid yani dini canlandırıp yenileyen birini göndermesi ve Hicri 1400’ün müceddidinin Hz. Mehdi (a.s.) olduğu Sünen-i Ebu Davud’da “Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah HER YÜZ SENENİN BAŞINDA şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir.” (Sünen-I Ebu Davud, 5/100) ifadesiyle,
Mektubat-I Rabbani’de “HER YÜZ SENE BAŞINDA bu ümmetin uleması arasından BİR MÜCEDDİD GELECEK ve şeriatı ihya edecektir (canlandıracaktır).” (Mektubat-ı Rabbani, 1/520) ifadesiyle,
Üstad Said Nursi’nin Barla Lahikası’nda; “”HER YÜZ SENEDE BİR, CENAB-I HAK BİR MÜCEDDİD-İ DİN (DİNİ YENİLEYEN) GÖNDERİYOR…” (Barla Lahikası, s. 119) ifadesiyle açıkça belirtilmiştir

HZ. MEHDİ (A.S.) ROMA’YI MANEN FETHEDECEKTİR, VATİKAN’DA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR

“… Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri … (Roma’yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN’IN) surları bir bir yıkılacaktır…”
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf. 204)

İtalya’da meydana gelen deprem neticesinde Vatikan’ın surlarında tahribat meydana gelmiştir. Roma’da bir çok bina yerle bir olmuştur.

AZERBAYCAN’IN İŞGALİ, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

 

…Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN’DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun). Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun…

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

FIRAT NEHRİ’NİN SUYUNUN KESİLMESİNİN ARDINDAN TIRMANIŞA GEÇEN PKK TERÖRÜ, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

 

“FIRAT NEHRİ’NİN SULARI ÇEKİLEREK ALTINDAN BİR DAĞ ORTAYA ÇIKACAK, İNSANLAR BUNU ALMAK İÇİN VURUŞACAK VE HER YÜZ KİŞİDEN, SADECE BİRİ HAYATTA KALACAK. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz.”

(Müslim, Fiten, 29)

“FIRAT NEHRİ’NİN ALTIN BİR DAĞ ÜZERİNDEN AÇILMASI YAKINDIR. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanlar, ‘bundan bir şey alınmasına müsaade edersek, bunun hepsi götürülür’ diyecektir. MÜTEAKİBEN ONUN İÇİN HARB EDECEKLER VE HER YÜZ KİŞİDEN DOKSAN DOKUZU ÖLDÜRÜLECEK.”

(Müslim, Fiten, 29)

İNSANLAR ONUN İÇİN HARB EDECEK VE HER YÜZ KİŞİDEN DOKSAN DOKUZU ÖLDÜRÜLECEK, ONLARDAN HER ADAM, KEŞKE KURTULAN BEN OLSAYDIM, DİYECEKTİR BUYURMUŞLAR.
(Sahih-i Müslim, 11/320)

HZ. MEHDİ (A.S)’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE, TOZLU DUMANLI BİR FİTNE GÖRÜLECEKTİR

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır.

MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN AYRILIP SAĞ VE SOLU TUTMUŞ OLMALARIDIR

 

Hz Ali şöyle buyurmaktadır: İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ VE SOLU TUTMUŞ DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR. 
(Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

MEHDİ, ”İNSANLARIN ÇEŞİTLİ YERLERE DAĞILDIĞI” BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR

Ebu’l Hicaf da Peygamberin (s.a.v) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Hz. Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere, HALKIN DAĞILDIĞI ve zorlukların baş gösterdiği ZAMAN HZ. MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR…(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)

Rivayette, Hz. Mehdi’nin çıkışından önceki dönemde, “halkın dağınık halde olacağı” haber verilmiştir. Bu da insanların çalışmak, para kazanmak gibi çeşitli amaçlarla yabancı ülkelere gideceklerini ve dağınık halde olacaklarını göstermektedir.

MEHDİ’NIN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN – İKİ RAMAZANDA GÜNEŞ TUTULMASI

 

Şureyk’in rivayet ettiği hadis şöyledir: “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce, GÜNEŞ İKİ RAMAZANDA TUTULACAK.”

Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şa’rani, Pamuk Yayınları Sf 457

Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinin biri de yukarıdaki rivayette belirtildiği gibi Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce iki Ramazan Ayında güneş tutulmaları gerçekleşmesidir.
1981 yılında (Hicri 1401) Ramazan ayının 29. günü ve 1982 yılında (Hicri 1402) Ramazan Ayı’nın 28. günü Güneş tutulmaları gerçekleştirmiştir. Bu güneş tutulmalarının Hicri 14. yüzyıl başlarında ÜST ÜSTE İKİ YIL GERÇEKLEŞMESİ ve Hz. Mehdi’nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi, rivayetlerdeki ifadenin bu olay olabileceğini göstermektedir.
1. Güneş tutulması 1981 (Hicri 1401) Ramazan ayı 29. Günü

2. Güneş Tutulması 1982 (Hicri 1402) Ramazan ayı 28. Günü

AHİR ZAMANDAKİ İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETİDİR 

 

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE (inkarcılıkla suçlamadıkça) VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ (HZ. MEHDİ’NİN ZUHURU) VUKU BULMAYACAKTIR. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: “Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim’imiz (Mehdi) kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır.” 
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 241)

Herkese umumi olarak değilde YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE… kıyamet kopmayacaktır. 

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845)

http://www.hazretimehdi.com/index.php )

 

Advertisements

January 1, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , ,

No comments yet.

De ki;

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: